Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu

Üniversitelerimizde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında yeni teknoloji üretilmesine, üretilen bu teknolojilerin topluma aktarılmasının teşvik edilmesine, üniversitelerde teknoloji transfer mekanizmalarının geliştirilmesine ve sanayi sektörünün teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden, üniversiteler ile etkin bir işbirliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmak amacıyla 2007 kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) arasında Nisan 2012 tarihinde bir işbirliği anlaşması imzalanmış, bu işbirliği çerçevesinde üniversitemiz platform üyesi bir kuruluş haline gelmiştir. Bu kapsamda, İEÜ, önümüzdeki dönemde, bahsi geçen hedefler çerçevesinde üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına aktif destek verirken bu işbirliğinin daha profesyonel seviyede yürütülmesini hedeflemektedir.

 

 

Haberler