Araştırma Projeleri Direktörlüğü

TÜBİTAK

Proje Yılı

Proje No

Proje Yürütücüsü/Araştırmacı

Proje Adı

2008

107M472

Doç. Dr. Refail Kasımbeyli

Veri Madenciliğinde Yeni Çok-Sınıflı Sınıflandırma Yöntemleri ve Şirketlerin Finansal Özelliklerine Göre Derecelendirilmesi Problemine Uygulanması

2009

108K394

Doç. Dr. Ömer Faruk Şimsek

Yeni Bir Pozitif Ruh Sağlığı Değişkenine Doğru: Ontolojik İyi-Oluş Halinin Ölçülmesi, Kültürlerarası Geçerliğinin Test Edilmesi ve Psikometrik Üstünlüklerinin Belirlenmesi

2010

109M576

Yrd. Doç. Dr. Deniz Türsel Eliiyi

Aralık Çizelgelemede Kapasite Planlama ve Kapasite Artırım Problemleri

2011

110M492

Yrd. Doç. Dr. Selin Özpeynirci

Esnek İmalat Sistemlerinde Atama ve Çizelgeleme Problemleri

2011

111K108

Yrd. Doç. Dr. Ebru Ertugal

Türkiye’nin İşgücü Piyasası ve İstihdam Politikalarında Dönüşüm ve Avrupa Birliği

2011

111K233

Doç. Dr. Hakan Çetinkaya

Yönerge Temelli Korku Koşullaması Etkileri: Farklı Uyarıcı Modaliteleriyle Travma Beklentisinin Ediniminin ve Söndürülmesinin Sahip
Olunan Kişilik Özellikleri Temelinde İncelenmesi

2011

111M107

Yrd. Doç. Dr. Özgür Özpeynirci

Nöbetçi Eczane Çizelgeleme Problemleri

2011

111K258

Yrd. Doç. Dr. Seda Dural

Korku Belleğinin Geri Gelmesinin Girişimsel Olmayan Tekniklerle Önlenmesinde Uyarıcı Modalitelerinin Etkisinin İncelenmesi

2012

111K344

Doç. Dr. Neslihan Yetkiner

Sözlü Çeviri Türü, Yönlülük ve Metin Türü Parametreleri Bağlamında Sözlü Çeviri Çalışmalarında Belirtikleştirme Kavramına Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Temelli Bir Yaklaşım

2012

111E082

Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş

Parametre Belirsizliği Altında Hücre İçi Ağların Modellenmesi, Analizi ve Optimal Kontrolü

2012

112E099

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akcan

Mobil Kablosuz Ağlarda Üç

Boyutta Konum Tespiti Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Analizi

2013

112K388

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin

Çeviride İntihal

2013

5130027

Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş

Değişken Devirli Kompresörlü Soğutma Sistemlerinde Kompresör ve Fan Hızlarının Veriye Dayalı Esnek Kontrol Yöntemleri Uygulanarak Verimin Artırılması

2014

213M438

Doç. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü

Heterojen Araç Filolu Çok Depolu Araç Rotalama Problemi için Görsel Etkileşimli Sezgisel Çözüm Yöntemleri

2014

114F059

 Yrd. Doç. Dr. Uğur Madran

Genelleştirilmiş Değişmezler Modüllerinin Yapısal Özellikleri ve Değişmezler Halkası ile İlişkisi

2014

213M425

Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Özgür Özpeynirci

Periodik Araç Rotalama Probleminin Üç Farklı Türevi Üzerine

2014

114E135

Doç. Dr. Türker İnce

Kendiliğinden Organize Evrimsel Sınıflandırıcı Ağları Bulutları ile Büyük Çokboyutlu SAR Görüntü Depoları Yönetimi

2014

114K213

Yrd. Doç. Dr. Gazihan Alankuş

Düşük Maliyetli Motor Öğrenme Oyun Sistemlerinin Tasarım Kriterlerinin Araştırılması

2015

214M389

Yrd. Doç. Dr. Arzu Vuruşkan

Genetik arama ve artımlı öğrenen yapay sinir ağı sınıflayıcı topluluklarına dayalı giysi tasarım algoritması ve web tabanlı bir giysi öneri platformunun geliştirilmesi

2015

114K718

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin

Sanal Dünyalarda Sözlü Çeviri ve Sözlü Çeviri Eğitimi

2015

214M195

Yrd. Doç. Dr. Özgür Özpeynirci

Yük Birleştirme ve Sevkiyat Planlamasi Problemleri

2015

214M613

Yrd. Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren

Enerji Verimli Otomatik Araçlı Depo Sistem Tasarımı

2015

115CC17

Yrd. Doç. Dr. Ebru Ay Chelli

Tazminat Davalarında Yargılama Usulü

2015

114E938

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Çelikkan

Durum Farkında Servis Platform (Casp) Mimarisi, Tasarımı Ve  Geliştirilmesi

 

 

Haberler