Araştırma Projeleri Direktörlüğü

TOPLANTILAR

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Zirvesi:

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) ile birlikte Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde 27 Nisan 2012 tarihinde üniversitelerin ilgili arayüz kuruluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri, özel TTO şirketleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK temsilcilerinin katıldığı “Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Zirvesi”ne üniversitemiz adına Rektör Yardımcısı ve Araştırma Projeleri Direktörü Sayın Prof. Dr. Murat ADIVAR iştirak etmiştir. Etkinliğe 48 farklı kurum ve kuruluştan toplam 61 temsilci katılmıştır. Bu toplantı esnasında İzmir Ekonomi Üniversitesi ÜSİMP üyesi olma beyanında bulunmuş ve gerekli adımlar atılmıştır.

Toplantıda ÜSİMP faaliyetleri, üniversite-sanayi işbirliğinin önemi, BTYK kararları kapsamında yapılmakta olan yasal düzenlemeler, arayüz kuruluşu olarak Teknokentlerin önemi ve beklenen yasa değişiklikleri kapsamında giderek artacak olan yükümlülükler, üniversite-sanayi işbirliği merkezlerinin tüzel yapıları ve tanınırlıkları, hizmetleri, finansal, personel, mevzuat ve sürdürülebilirlik alanındaki sorunları hakkında kapsamlı sunumlar yapılmıştır. Toplantıyla ilgili sunum ve belgelere erişim için lütfen buraya tıklayınız.

ÜSİMP 5. Ulusal Kongresi:

Üniversite sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılarak ülkemiz rekabetine katkı sağlaması için öneriler geliştirilmesi amacıyla dört ulusal kongre düzenleyerek çalışmalarına devam eden ÜSİMP, 5. Ulusal Kongresini üniversitelerin, sanayinin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile AR-GE ve Yenilik Ekosistemin tüm aktörlerini bir araya getirerek, 21-22 Haziran 2012 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya üniversitemizi temsilen Rektör Asistanı Doç. Dr. Öznur Yurt katılmıştır. Toplantıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız..

TÜBİTAK (BİDEB) “2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı” Toplantısı:

TÜBİTAK’ın “BİDEB 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı/Co-funded Brain Circulation Scheme” Tanıtım Toplantısı 28 Haziran 2012 tarihinde Ankara Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizi temsilen Araştırma Projeleri Direktörlüğü Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi'nin katıldığı toplantıda TÜBİTAK (%60 katkı) ve Avrupa Birliği’nin (%40 katkı) beraber fonladığı toplam 11.2 milyon avro bütçeli yeni destek programı hakkında bilgi verilmiştir. Bu programa göre,  yurtdışında yaşayan uluslararası deneyimli araştırmacıların ülkemizin kamu veya özel sektör kurum/kuruluşlarında belli bir süre çalışması hedeflenmektedir. İlk etapta 5 yıl sürecek olan bu programla üniversiteler ile kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Birimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde, araştırma ve sanayi kuruluşlarında çalışmakta olan, kendi uzmanlık alanlarında deneyimli 100 bilim insanı ve araştırmacının araştırmalara katılmak ve teknolojik yenilikler getirmek amacıyla yurt içinde istihdamına destek sağlanması düşünülmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ESBAŞ Toplantısı:

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu önderliğinde üniversitemizi temsilen Sayın Rektör Yardımcımız ve Araştırma Projeleri Direktörü Prof. Dr. Murat Adıvar, Prof. Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Cengiz Erol, Prof. Dr. Erhan Ada, Prof. Dr. Serdar Özkan, Doç. Dr. Melike Demirbağ, Doç. Dr. Öznur Yurt, Taylan Demirkaya ve Seda Çiftçi 15 Ağustos 2012’de ESBAŞ’ta düzenlenen ve İEÜ-ESBAŞ işbirliği fırsatlarının görüşüldüğü toplantıya katılmışlardır.

Toplantı sırasında üniversitemiz tarafından ESBAŞ’ta çalışanlara yönelik kısa süreli programlar, eğitimler ve yöneticilere yönelik MBA programlarının açılması ile ESBAŞ’ta yer alan firmalarla ortaklaşa yürütebileceğimiz olası AB, SAN-TEZ, TEYDEB, TTGV, TÜBİTAK vb. projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu adımların atılabilmesi için öncelikle her iki taraftan ilgili kişilerin katılacağı bir çalışma grubunun en kısa zamanda oluşturulması ve ESBAŞ’taki firmaların ihtiyaçları doğrultusunda bir hareket planı belirlenmesi amacıyla ileri bir tarihte yeni bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Programı Bilgi Günü:

Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi Dokuz Eylül Üniversitesi Proje Yönetim ve Destek Birimi (PRODEB)'nin 5 Eylül 2012 tarihinde düzenlemiş olduğu Avrupa Komisyonu Topluluk Programlarından ‘Hayat Boyu Öğrenme Programı’ hakkındaki bilgi gününe İEÜ Araştırma Projeleri Direktörlüğü'nü temsilen katılmıştır. Bilgi günü kapsamında Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) ve Grundtvig (Yetişkin Eğitimi Programı) Programları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Leonardo da Vinci Sunumu için lütfen tıklayınız.

Teknoloji Transfer Ofislerinin ABD'deki Durumu ve Üniversiteler Üzerine Etkisi:

Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Adıvar ve Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu (ÜSİMP) ve Association of University Technology Managers (AUTM) ile işbirliği içinde 10 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen  "Teknoloji Transfer Ofislerinin ABD'deki Durumu ve Üniversiteler Üzerine Etkisi" başlıklı toplantıya İEÜ'yü temsilen katılmışlardır. Toplantının amacı, Teknoloji Transfer Konusunda 40 yıla aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve ABD’nin teknolojik gelişimine ve üniversiteler üzerine önemli katkı sağlayan AUTM’un deneyimlerinden yararlanmak, ülkemize ve üniversitelerimize en uygun modelin belirlenmesine katkı sağlamak ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaktır. Seminere misafir konuşmacı olarak AUTM adına Genel Müdürü Sn. Vicki Loise katılmış ve ABD’deki uygulamalar hakkında kapsamlı bir sunum yapmıştır.

Toplantıyla ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK (BİDEB) Burs ve Destek Programları Tanıtımı Toplantısı:

Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Adıvar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından Ankara'da 17 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen “Burs ve Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı. Toplantıda yeni başlatılan 2214-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı da tanıtıldı.

Bilim insanları ve bilim insanı olma yolunda ilerleyen gençlere önemli destekler veren TÜBİTAK BİDEB, burs ve destek programlarını tanıttı. TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur ile 103 farklı üniversiteden 117 akademisyen katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK BİDEB Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin itici gücü olan insan kaynağının yetiştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetleri yürüttüklerini açıkladı. Bilim insanlarına verdikleri burs ve destekleri düzenledikleri toplantılarda tanıttıklarını söyleyen Türköz, “Yeni başlatılan Girişimcilik Destek Programları da dâhil olmak üzere programlarımız konusunda farkındalığın arttırılması ve üniversitelerimizle olan iletişimi güçlendirmek amacıyla bir araya geldik” dedi.

BİDEB’in düzenlediği toplantıda, 2012 yılı başvuruları 5-30 Kasım tarihleri arasında alınacak olan 2214-B kodlu ‘Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’nın da tanıtımı yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından ‘Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’nın Tanıtımı’, ‘YÖK Mevzuatının Tanıtımı’, ‘Ortak Doktora Protokollerine İlişkin Mevcut Örneklerin Tanıtımı’, ‘Yeni Burs ve Destek Programlarının Tanıtımı’ ve ‘Girişimcilik Destek Programlarının Tanıtımı’ başlıklarında akademisyen ve TÜBİTAK yetkililerince sunum yapıldı.

2. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri:

Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi, Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde TÜBİTAK ve ELGİNKAN’ın desteği ile 28 -30 Kasım 2012 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen  “2. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri - AreGE” ‘toplantılarına katılmıştır.

Başta proje pazarı ve yarışması olmak üzere program kapsamında farklı konularda paneller, bilgi masaları, standlar, sergiler, film gösterileri ve söyleşilerin yapıldığı etkinlik ile, üniversiteler ile toplumun farklı kesimleri bir araya getirilerek üniversite patentlerinin değerlendirilmesi ve ticaretleştirilebilecek patent /faydalı modellerin sanayi ve yatırımcılar ile buluşması amaçlanmıştır.


ÜSİMP Platformu Genel Kurul Toplantısı:

ÜSİMP'in 2013 yılı 1. Genel Kurul toplantısı, 2 Mart 2013 tarihinde, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıya üniversitemiz adına Rektör Asistanı Doç. Dr. Öznur Yurt ve Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi katılmışlardır. Toplantıda 2012 yılında gerçekleştirilen ve 2013 yılında planlanan çalışmalar değerlendirilmiş; ayrıca, 2013 yılında Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan 6. Ulusal Kongre hazırlıkları gözden geçirilmiştir. 

EBİLTEM-TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Ekosistemi Toplantısı:

Ege Üniversitesi fakültelerinin Ar-Ge, inovasyon ve Üniversite-Sanayi işbirliği açısından mevcut durumunu, eksikliklerini ve güçlü yanlarını saptamak ve iyileştirmeye yönelik etkinlikler için bir eylem planı geliştirmek amacıyla 11 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen toplantıya üniversitemiz adına Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi katılmıştır.

ERASMUS+ Programı ve İş Dünyası için Fırsatlar Toplantısı:

Erasmus+ Programı kapsamında gençlik, yükseköğretim, yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeni dönemde bu konudaki proje fırsatlarını iş dünyasına tanıtmak için 12 Şubat 2014 tarihinde İstanbul'da yapılan toplantıya üniversitemiz adına Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hülya İncekara katılmışlardır. 

ERASMUS+ Ana Eylem 2 (KA-2) - Stratejik Ortaklık Tanıtım Etkinliği:

24 Şubat 2014 tarihinde İzmir'de Erasmus+ dahilinde Ana Eylem 2 altında yükseköğretim alanında desteklenecek projelere ilişkin bilgilendirme ve proje hazırlama eğitimi tanıtım etkinliğine üniversitemiz adına Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hülya İncekara katılmışlardır.

İzmir Yenilik Fonu Toplantısı:

13 Haziran 2014 tarihinde İzmir'de inovasyon ve girişimciliği desteklemek için bir yatırım fonu kurulması hakkında EBSO'da bir toplantı düzenlenmiş; bu toplantıya üniversitemizi temsilen Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi katılmıştır.

1601 TÜBİTAK TTO Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı:

12 Ağustos 2014 tarihinde Ankara TÜBİTAK binasında 1601 TÜBİTAK TTO Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya üniversitemiz adına İEÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Oğuz Esen, Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi, Yrd. Doç. Dr. Kaan Kurtel ve İzmir Bilimpark İş Geliştirme Sorumlusu Görkem Kiter katılmışlardır. 

Köprü Günleri 2014 Bilgilendirme Toplantısı:

15-16 Ekim 2014 tarihlerinde, İzmir Hilton’da, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Üniversite-Sanayi ilişkilerinde TTO’nun rolü konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya üniversitemiz adına Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi ve Proje Uzmanı Goncagül Dursun katılmıştır.

Toplantıda akademik araştırmalar ve sanayi arasındaki teknoloji transferi, Türkiye’de Teknoloji Transferi Uygulamaları, Teknoloji transferinde inovasyonun rolü, patent değerlendirme ve Lisanslama konularında kapsamlı sunumlar yapılmıştır. Türkiye’deki TTO modelleri tanıtılmıştır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi direktörü Sayın Dr. Volkan Özgöz AB H2020 programını tanıtarak, Avrupa 2020 stratejisinin yeni hedeflerine dikkat çekmiştir.

3. Ar-Ge ve Teknoloji Günleri:
 
EÜ EBİLTEM-TTO, TÜBİTAK ve Elginkan Vakfı’nın desteği ile 11-12 Aralık 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen  “3. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri - AreGE” toplantısına Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi ve Goncagül Dursun katılmışlardır.

Etkinliğin amacı araştırmacıları patent başvurusu yapmaya teşvik etmektir. Diğer bir amaç ise üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak ve ülkemizin geleceğinde üniversitelerin katkılarını vurgulamaktır.

Patent yarışmasının sonucunda Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kevser Özgen Özer ve Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi’nin patenti olan ‘’Tırnak Mantarının Topikal Tedavisi İçin Formülasyon’’ isimli patenti 1. olmuştur ve 20.000 TL ödül kazanmıştır.
 
İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı  Paydaş Toplantısı:

İzmir Kalkınma Ajansı  tarafından 29 Ocak 2015 tarihinde İZKA toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Proje Uzmanı Goncagül Dursun katılmıştır. Toplantıda 2014-2023 İzmir Bölge Planı, yenilik ve kümelenme temalarında yürütülen faaliyetler ve Bölgesel Kalkınma Stratejileri hakkında kapsamlı bir sunum yapılmıştır. Ayrıca, portal hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Portalın daha fazla ilgi çekmesi için neler yapılması gerektiği hakkında katılımcıların görüşleri alınmıştır. Toplantıya katılan Yaşar Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Sayın Selçuk Karaata Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer’in “Yenilenin, Yenilmeyin” sözünü hatırlatarak, inovasyonun önemini vurgulamıştır.
 

 

 

Haberler