Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Proje Listesi

 

Proje Yılı: Proje No: Proje Yürütücüsü: Proje Adı: Destekleyen Kuruluş:
2009 A0901001 Yrd. Doç. Dr. Alexander BURGIN Can the EU Accession Process of Turkey be Reversed? İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2009 A0901002 Prof. Dr. Filiz BAŞKAN Türkiye'de Yükselen İslami İşadamlarının Siyasi Hayata Katılımı İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2009 A0902001 Yrd. Doç. Dr. Ebru Ertugal Avrupa Birliği ve Politika ve Yönetişimde Dönüşüm: Türkiye’de Bölgesel Politika Örneği
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2009 A0902002 Yrd. Doç. Dr. Efe Postalcı IMKB ve ISO 500 Firmalarının Sahiplik ve Yönetim Kurulu Üyeliği Ağlarının Evrimi
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2009 A0902003 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKCAN Kablosuz Ölçme Ağlarında GPS Kullanmadan Konumlamanın Algoritmik Açıdan İncelenmesi İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2009 C0902001 Doç. Dr. Hakan Yetkiner Türk Üniversite Öğrencileri Arasında Ekonomik İşbirliği
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 A1001001 Doç. Dr. Balkan Devlen Korku, Hırs ve Onur: Uluslararası Krizler Sırasında Dış Politika Davranışı İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 G1001001 Doç. Dr. Melike Demirbağ Kaplan İzmir Ekonomi Üniversitesi Marka İmajı Araştırması – Araştırma Tasarımı Projesi İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 G1001002 Yrd. Doç. Dr. Deniz Atik İzmir Ekonomi Üniversitesi Marka İmajı Araştırması – Saha Çalışması ve Dökümantasyonu Projesi İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 A1003001 Yrd. Doç. Dr. Nuran Aydemir ÇAYLI Türkiye'de Epilepsi'ye Yönelik Bilgi ve Tutum Araştırması İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 A1003002 Yrd. Doç. Dr. Özlem Şimşekoğlu Türk Toplumuna Yönelik Sağlık Davranış ve Tutum Test Bataryası Geliştirme Çalışması İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 A1003003 Yrd. Doç. Dr. Olga Hünler Üniversite Öğrencilerinde Medyaya Maruz Kalma ve Beden Hoşnutsuzluğu İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 A1003004 Doç. Dr. Hakan Çetinkaya Yeniden-Bütünleştirme Evresinde Güncelleme Yoluyla Korku Belleğinin Bloklanmasına İlişkin Bilişsel Mekanizmaların Davranışsal Tekniklerle İncelenmesi İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 A1002001 Yrd. Doç. Dr. Duygu Ebru Öngen Corsini Moda ve Tekstil Tasarımı Aracılığıyla Sosyal Gelişim İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2010 A1002002 Doç. Dr. Türker İnce SAR Uzaktan Algılama için İleri Sinyal İşleme ve Örüntü Tanıma Algoritmaları Geliştirilmesi ve Uygulanması İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2012 A1210001 Yrd. Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu Increasing the Effectiveness of Classroom Teaching in Higher Education based on Lecturer’s Pedagogical Competencies İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2012 A1210002 Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin Turkey-EU Cooperation on Migration İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2013 A1308001 Doç. Dr. Deniz Hasırcı Dokümantasyon ve
Arşivleme-TÜRKİYE'DEKİ MODERN MOBİLYA TASARIMI
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2013 A1308002 Doç. Dr. M. Efe Biresselioğlu Türkiye Sanayi Kuruluşlarının Enerji Güvenliği Algısı: Sanayi Strateji Belgesi ve Enerji Politikalarına Uyum Araştırması İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2015 A1501001 Yrd. Doç. Dr. Can Özcan Kültür Endüstrilerinin Yeniden Yapılanmasına Yönelik Tasarıma Dayalı Gelişme Modeli Önerisi: Menemen Çömlekçiliği İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
2015 A1505002 Doç. Dr. Ebru Uzunoğlu The Role of Erasmus Experience on Intercultural Communication Competence İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

 

 

 

Haberler