Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Misyonumuz

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır. İEÜ araştırma ve lisansüstü çalışmalarına özel bir önem verdiğinden, üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirecek yetenekte ve birbiriyle rekabet edebilecek düzeyde öğrencileri bünyesine almayı hedefler.

Üniversiteyi araştırma ve inovasyon odaklı yapabilmek ve lisansanüstü eğitimin ve araştırmanın kalitesini arttırmak amacıyla 2010 yılında kurulan Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin misyonu, akademisyen ve öğrencilerini, bilginin sınırlarını genişletmek ve topluma faydalı olmak amacıyla, üniversite içinden veya dışından desteklenenecek projelerin oluşturularak yönetilmesini teşvik etmek, desteklemek ve üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirmektir. PGTTO'nin ana görevlerinden biri, yüksek lisans çalışmaları kapsamındaki araştırmalar için kaynak bularak üniversiteye yönlendirmeye çalışmaktır. Yüksek lisans çalışmaları ile AR-GE ve inovasyonu birlikte desteklemek bütün paydaşlar için kazan-kazan durumu yaratmaktadır.  Lisansüstü öğrencisine tez konusu olarak araştırmasını yapmak ve tamamlamak fırsatı verilirken, akademik personel ile üniversiteye de yapılan araştırmanın sonuçlarını akademik dünya ile paylaşma ve bununla beraber tanınma, itibar kazanma ve kabul görme imkânını vermektedir. Projeleri destekleyen şirketler ise, bilimsel bilginin ileri teknoloji patentli ürünlere dönüşmesiyle kar yapma fırsatını elde etmektedirler. Nihai hedef, bilginin kullanımını ve yaygınlaşmasını arttırarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, topluma sosyal ve ekonomik yarar sağlayacak duruma getirmektir. Bu bağlamda PGTTO, en yüksek düzeyde araştırma bütünlüğü ve uygunluğunu sağlamak amacıyla, üniversite mevzuatı ile birlikte yasal düzenlemeler ve sponsor kuruluşların kurallarına uygun politikalar geliştirmek ve uygulamakla sorumludur. Ayrıca, disiplinlerarası çalışma ve koordinasyonu en iyi şekilde sağlamak amacıyla, üniversitenin araştırma merkezleri ve enstitülerinin yanısıra, lisanüstü programları tarafından yürütülen araştırma projelerini de denetler ve yönetir.


 

 

 

 

Haberler