Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Fonlama Kuruluşları

Ülkemizde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) yanı sıra, teknoloji ve inovasyon politikalarının oluşturulması sürecine katkıda bulunan ve aynı zamanda önemli ölçüde AR-GE için fon sağlayan farklı kurumlar da bulunmaktadır. Bunların başında, 1963’te Başbakanlığa bağlı özerk ve bağımsız bir kurum olarak kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gelmektedir. BTYK’nın sekretaryası olarak da görev yapan ve araştırma, geliştirme ve inovasyon fonları ile bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunan TÜBİTAK, aynı zamanda inovasyon içeren bilim ve teknoloji politikalarının tasarlanmasından sorumludur. TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve iletişim teknolojileri, kimya ve çevre, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında çalışan en aktif araştırma kuruluşlarını bünyesinde barındırmaktadır. Pek çok alanda destek ve burs imkanı sağlamaktadır:

1-Sanayi ve Ar-Ge Proje Destekleri Hakkında bilgi için tıklayınız.
2-Akademik Ar-Ge Destekleri Hakkında bilgi için tıklayınız.
3-Bilim ve Toplum Proje Destekleri Hakkında bilgi için tıklayınız.
4-AB Çerçeve Programları Destekleri Hakkında bilgi için tıklayınız.
5-İkili ve Çoklu İşbirlikleri Hakkında bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK Destek Programları ile ilgili sunum için lütfen tıklayınız.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), uzun dönemli ulusal kalkınma planlarını hazırlar, izler ve değerlendirir. Ayrıca, üniversiteler, TÜBİTAK, TARAL ve diğer kamu kuruluşlarına hükümetin AR-GE çalışmaları için ayırdığı fonların ana kaynağı olan Teknolojik Araştırma Sektörü Yatırım Bütçesini de hazırlar.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin endüstri ve ticaretinin rekabetini arttırmayı ve destek bulmayı amaçlar. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği içerisinde endüstri sektörü için teknolojik çözümler üreten Sanayi Tezleri Programı’ndan (San-Tez) sorumlu kuruluştur.

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), ulusal bilim-teknoloji-inovasyon politikalarının uygulanmasına katkıda bulunur ve uluslararası arenada Türk şirketlerinin rekabet gücünü arttırmak için özel sektöre TÜBİTAK ‘la işbirliği içerisinde AR-GE ve inovasyon çalışmaları için ödenek dağıtır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bilim-teknoloji-inovasyon politikaları yapan resmi kurumlarca kullanılan ekonomi, demografi, çevre ve teknoloji alanlarında istatistikleri toplar, değerlendirir, analiz eder ve yayınlar. TÜİK ayrıca resmi istatistik programları hazırlayıp uygulamak ve topluluk inovasyon araştırması yapmakla da yükümlüdür.

Türk Patent Enstitüsü (TPE), telif haklarını onaylamak ve korumakla ilgili politikaları oluşturarak, ulusal inovasyon sistemi içerisinde faal bir telif hakkı ortamının sürdürülmesinden sorumludur.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini düzenlemek için ürün ve hizmet standartları konusunda araştırmalar hazırlar ve yürütür.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), AR-GE projeleri için uzun dönemli kredi temin eden özel sektör-kamu işbirliğiyle kurulmuş bir vakıftır. Teknoloji Geliştirme Programı, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte finanse edilir.
Proje desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki linklere bakılabilir:
 

 

 

Haberler