Araştırma Projeleri Direktörlüğü

EĞİTİMLER

ÜSİMP VE AUTM Teknoloji Transfer Ofisleri Eğitimi:

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) ile Association of University Tecnology Managersın (AUTM) 24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir’de ortaklaşa düzenlediği “Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi” başlıklı eğitime İzmir Ekonomi Üniversitesi adına Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi ve Rektör Asistanı Doç. Dr. Öznur Yurt katılmıştır. Eğitimin amacı Teknoloji Transferi ile ilgili her türlü süreç ve bu süreçlerin işleyişleri ile ilgili kapsamlı bilgiler vermek ve gelecekte Türkiye’de yaygınlaşması beklenen Teknoloji Transfer Ofisleri’nde görev alacak nitelikli personeli yetiştirecek eğitmenleri eğitmektir.

Eğitim, Columbia Üniversitesi TechTransfer Ofisi Direktörü Donna See ve daha önce Cornell Üniversitesi Techtransfer Ofisi Direktörü olan ve hâlihazırda kendi şirketi üzerinden bu alanda çalışan Richard Cahoon tarafından verilmiştir. Eğitimin birinci günü, Teknoloji Transfer ofislerinin amacı, oluşturulması, yapılandırılması, yeni teknolojik buluşların ortaya çıkarılması, önceliklerine göre ayrılması ve pazarlanması konuları, ikinci günü yeni buluşların teknolojik değerleri, yarattıkları fark, ve bu fark üzerinden patentlendirilmeleri, üçüncü günde ise patent alındıktan sonraki süreçte lisanslama stratejilerinin oluşturulması ve lisans sürecinin nasıl yönetileceği ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Ayrıca eğitim esnasında katılımcıların bir case study üzerinde çalışmaları istenerek bahsedilen tüm bu aşamalar hakkında bir fikir kazanmaları hedeflenmiştir.

ERASMUS Personel Değişimi Kapsamındaki Uluslararası Eğitimler:

Araştırma Projeleri Direktörlüğü Personeli Seda Çiftçi ve Ayşe Şen Erasmus Personel Değişimi kapsamında 17-22 Haziran 2012 ve 21-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Litvanya ve İspanya'da uluslararası eğitim haftalarına katılmışlardır. Seda Çiftçi'nin Litvanya'da katıldığı eğitim Vilnius'da gerçekleşmiş olup ziyaret ettiği üniversite Litvanya'nın 4. büyük üniversitesi Vilnius Gediminas Technical University'dir. Eğitime değişik ülkelerden toplam 19 katılımcı iştirak etmiştir. Eğitim süresince Erasmus programları/projeleri, Erasmus öğrenci ağı, üniversitelerarası işbirliği fırsatları, kültürlerarası iletişim, üniversitelerin pazarlama ve imaj kampanyaları konulu sunumlar, eğitimler ve workshop'lar düzenlenmiştir. Bunlara ilaveten ziyaret edilen üniversitenin araştırma projeleri ofisi ziyaret edilerek bireysel görüşmeler yapılmış, ofisin nasıl yapılandırıldığı ve yürüttükleri projeler hakkında detaylı bilgiler alınmıştır.

Ayşe Şen'in İspanya'da katıldığı eğitim Madrid'te gerçekleşmiş olup ziyaret ettiği üniversite Universidad Rey Juan Carlos'tur. 24 farklı üniversiteden katılımcıların yer aldığı etkinlik kapsamında partner üniversite ve diğer katılımcı üniversitelerin işleyişi hakkında genel bilgi alınıp, karşılıklı işbirliği fırsatları ve ortaklıklar konularında görüşmeler yapılmıştır.

Küçük ve Orta Çaplı Kuruluşlardaki Etkin Fikri Mülkiyet Hakkı Üzerine Eğiticilerin Eğitimi:

Ege üniversitesi, Türk Patent Enstitüsü ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün 12-13 Kasım 2014 tarihlerinde İzmir’de ortaklaşa düzenlediği ‘’Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde Çalışan Eğiticilerin Eğitimi’’ başlıklı İzmir Ekonomi Üniversitesi adına Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi ve Goncagül Dursun katılmıştır. Eğitime, farklı şirketlerde ve üniversitelerde çalışan 50 katılımcı iştirak etmiştir.

Eğitim, EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi personeli Mustafa Çakır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nde danışman olarak görev yapan Mr. Siyoung ve Almanya Potsdam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christian Young tarafından verilmiştir. Eğitimin birinci günü, patent ve faydalı modellerin buluşlarla korunması ve bu süreç içinde izlenmesi gereken yollar ile ilgili katılımcıların fikir sahibi olması sağlanmıştır. Eğitimin ikinci günü ise, Türkiye’deki patent araştırma sistemi, lisanslama sözleşmelerinin hazırlanması, fikri mülkiyet hakları bilgisinin stratejik kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Helpdesk servisleri tanıtılmıştır.


GE Crotonville Liderlik Eğitimi:

General Electric tarafından düzenlenen, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde İYTE Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde 16 Aralık 2014 tarihinde İYTESEM Tepekule İş Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çiftçi ve Goncagül Dursun katılmıştır. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), Ege Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Ebiltem TTO), İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Gediz Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi teknoloji transfer ofisi uzmanları eğitime katılmışlardır.

Eğitim GE Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Liderlik Eğitim Müdürü Tim Highet tarafından verilmiştir. Eğitimde, girişimciler proje yatırım desteğini nasıl alabilecekleri konusunda bilgilendirilmiştir. Yapılan eğitimle birlikte katılımcılar,  verimli iletişim kurma, farklı düşünceleri cesaretlendirme, fikirlerin başkalarından nasıl destek alacağını kurgulama konularında fikir sahibi olmuşlardır. Eğitimdeki interaktif uygulamalar katılımcılar açısından oldukça verimli olmuştur. 

 

 

Haberler