Araştırma Projeleri Direktörlüğü

BAP Nedir?

Üniversitenin yıllık gelirinin %1’ini ayırarak oluşturduğu fon tarafından desteklenen tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirecek ve araştırma altyapısı geliştirecek projelerdir.

BAP kapsamında desteklenen proje tipleri şöyledir:

—• Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi—
• Çok Disiplinli Araştırma Projesi
• Lisansüstü Tez Projesi
• —Doktora Tez Projesi
• Ulusal Destekli Araştırma Projesi
• Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projesi

BAP Hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.
 

 

 

 

Haberler