Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi (PGTTO)

Hoşgeldiniz

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) kuruluşundan bu yana, araştırma ve inovasyon odaklı en iyi üniversitelerden biri olmayı kendine hedef edinmiştir. İEÜ, öğrencilerin okuyup düşünme ve yazma becerilerinin güçlendirilmesini sağlayacak kurumsal ve akademik altyapıyı oluşturarak, onların araştırma ve lisansüstü eğitimlerinin desteklenmesine hizmet ederken, araştırma potansiyelinin değerlendirilerek hayata geçirilmesini hızlandırmak için, üniversite dışı çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlardan fon sağlanmasına öncülük etmektedir.

Bu bağlamda, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi (PGTTO) İEÜ bünyesindeki araştırma ve lisansüstü faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesine yönelik politikaların belirlenerek birimler arasında koordineli bir biçimde uygulamaya konulmasını sağlamak, bir yanda kamu ve özel sektörle sürekli işbirlikleri imkânının araştırılması, diğer yanda da sanayi ve iş dünyasının yanında çeşitli destekleyici kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve vakıflarla işbirliği içinde yürütülen araştırma proje faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini yükseltmenin yollarının aranması amacıyla 2 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur. PGTTO, Rektörlük Ofisi’nin akademik bir birimi olarak, İEÜ’nün araştırma ve lisansüstü politikalarını geliştirmek ve uygulamak üzere entelektüel, stratejik ve yönetsel desteği sağlamakla yükümlüdür. Birim, Rektör Yardımcısı'nın direktörlüğü altında bir proje geliştirme uzmanı ve bir sekreter olmak üzere 3 kişilik kadrosuyla faaliyet göstermektedir.

HABERLER